PRIHLASOVANIE NA TRÉNINGY

calendar

Prihlasovanie prebieha po vstupnej konzultácii registráciou do rezervačného systému. Následne je možné sa prihlasovať na niektorý z odporúčaných tréningových systémov.

icons8-leaving-queue-100

Kapacita tréningov je obmedzená. V prípade, že daný tréning je plne obsadený, systém ťa zaradí na „čakačku“. Ak sa uvoľní miesto, budeš automaticky posúvaný v poradí a informovaný e-mailom.

icons8-present-100

Odhlasovanie sa z tréningov je možné najneskôr 3 hod. pred ich začatím.

Po vyčerpaní voľného tréningu je potrebné vybrať si permanentku podľa svojich potrieb a uhradiť danú sumu na č.ú.:

SK96 7500 0000 0040 2103 8452

Do poznámky/správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno/á a priezvisko/á + názov balíka. Po pripísaní platby na účet ti aktivujeme uhradený balík a od tohto momentu sa môžeš prihlasovať na tréningy.

Prihlasovanie sa na „IRON GIRLS CAMP“ a „TEENS CAMP“ je možné len na info@redramcrossfit.sk

Pre študentov denného štúdia – ZĽAVA 10%

(Platí pre balíky VIP a 10 vstupov)

 • 50 EUR

  10 Vstupov, 50 EUR

 • 10 VSTUPOV
  • 10 ľubovoľných tréningov (okrem IGC&TC)
  • Max 1 vstup / deň
  • Platnosť 2 mesiace od aktivácie
  • Neprenosné vstupy pre 1 osobu

 • 60 EUR

  VIP, 60 EUR

 • VIP
  • Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci (okrem IGC & TC)
  • Max 1 vstup / deň / osoba
  • Platnosť 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci
  • Neprenosné vstupy pre 1 osobu

 • 90 EUR

  FAMILY, 90 EUR

 • FAMILY
  • Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci (okrem IGC & TC)
  • Max 1 vstup / deň / osoba
  • Platnosť 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci
  • Neprenosné vstupy pre 2 blízke osoby (partneri / rodinní príslušníci)

 • 70 EUR

  BEGINNER, 70 EUR

 • CROSSFIT BEGINNER
  • 5-týždňový tréningový program pre začínajúcich CrossFit atlétov
  • Tréningy 2x týždenne
  • Zameranie programu na zvládnutie základných cvičení a odporúčaných techník na požadovanej úrovni pre následné využitie v pokročilých skupinách

 • 70 EUR

  (štart)
   
  Iron Girls Camp - Štart, 70 EUR

  60 EUR

  (pokr.)
   
  Iron Girls Camp - Pokračovanie, 60 EUR

 • IRON GIRLS CAMP
  • 6-týždňový tréningový program
  • Tréningy 2x týždenne
  • Stravovací workshop
  • Meranie telesnej stavby na začiatku a konci campu
  • „IRON GIRLS CAMP“ tričko

 • 60 EUR

  Teens Camp, 60 EUR

 • TEENS CAMP
  • 6-týždňový tréningový program
  • Tréningy 2x týždenne