PRIHLASOVANIE NA TRÉNINGY

calendar

Prihlasovanie prebieha po vstupnej konzultácii registráciou do rezervačného systému. Následne je možné sa prihlasovať na niektorý z odporúčaných tréningových systémov.

icons8-leaving-queue-100

Kapacita tréningov je obmedzená. V prípade, že daný tréning je plne obsadený, systém ťa zaradí na „čakačku“. Ak sa uvoľní miesto, budeš automaticky posúvaný v poradí a informovaný e-mailom.

icons8-present-100

Odhlasovanie sa z tréningov je možné najneskôr 3 hod. pred ich začatím.

Po vyčerpaní voľného tréningu je potrebné vybrať si permanentku podľa svojich potrieb a uhradiť danú sumu na č.ú.:

SK31 1100 0000 0029 4917 0486

Do poznámky/správy pre prijímateľa je potrebné uviesť svoje meno/á a priezvisko/á + názov balíka. Po pripísaní platby na účet ti aktivujeme uhradený balík a od tohto momentu sa môžeš prihlasovať na tréningy.

Prihlasovanie sa na „IRON GIRLS CAMP“ a „TEENS CAMP“ je možné len na info@redramcrossfit.sk

Pre študentov denného štúdia – ZĽAVA 10%

(Platí pre balíky VIP a 10 vstupov)

 • 65 EUR

  BASIC, 65 EUR

 • BASIC
  • 10 ľubovoľných tréningov
  • Max 1 vstup / deň
  • Platnosť 40 dní od aktivácie
  • Neprenosné vstupy pre 1 osobu

 • 75 EUR

  VIP, 75 EUR

 • VIP
  • Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci (okrem IGC & TC)
  • Max 1 vstup / deň / osoba
  • Platnosť 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci
  • Neprenosné vstupy pre 1 osobu

 • 115 EUR

  FAMILY, 115 EUR

 • FAMILY
  • Neobmedzený počet tréningov v danom mesiaci (okrem IGC & TC)
  • Max 1 vstup / deň / osoba
  • Platnosť 1 kalendárny mesiac od prvého do posledného dňa v danom mesiaci
  • Neprenosné vstupy pre 2 blízke osoby (partneri / rodinní príslušníci)

 • 85 EUR

  BEGINNER, 85 EUR

 • CROSSFIT BEGINNER
  • 5-týždňový tréningový program pre začínajúcich CrossFit atlétov
  • Tréningy 2x týždenne
  • Zameranie programu na zvládnutie základných cvičení a odporúčaných techník na požadovanej úrovni pre následné využitie v pokročilých skupinách

 • 65 EUR

  METCON, 65 EUR

 • METCON & VZPIERANIE
  • 10 ľubovoľných tréningov
  • Max 1 vstup / deň
  • Platnosť 2 mesiace od aktivácie
  • Neprenosné vstupy pre 1 osobu

 • 10 EUR

 • DROP-IN