CROSSFIT

Termín najbližšieho kurzu “CrossFit začiatočníci” bude oznámený záujemcom v odpovedi na email!

(5-týždňový kurz prebieha v pondelok a štvrtok od 19:30 do 20:30h)

Mám záujem o kurz!

CrossFit, ako fitness program, vyvinutý Gragom Glassmanom, pomáha ľuďom už niekoľko desaťročí. Predstavuje ucelený tréningový systém, ktorého filozofiou je pomáhať predovšetkým obyčajným ľuďom, zlepšovať kvalitu ich života po všetkých stránkach. Pre CrossFit je charakteristické využívanie neobmedzeného množstva tréningových variácií, funkčných pohybov, ktoré sa po zvládnutí odporúčanej techniky, vykonávajú vo vysokej intenzite. Je to program, ktorý je ucelený, zmysluplný a merateľný, či už z hľadiska času alebo výkonu.

 

We are the technique people. We drill technique incessantly, but simultaneously I want you to go faster.

-COACH GLASSMAN

 

Všetky tréningy sú založené na funkčných pohyboch vychádzajúcich z gymnastiky, vzpierania, behu, veslovania a pod. Podstatou je základné zvládnutie všetkých týchto oblastí, neskôr postupné zvyšovanie obtiažnosti, čoho výsledkom je príprava nie len na známe, ale aj na neznáme. CrossFit totiž nemá hranice ani žiadnu špecializáciu. Pripravuje človeka na situácie, pri ktorých potrebuje zdolať prekážky rôzneho druhu, premiestňovať bremená, prekonávať vzdialenosti. Je určený pre všetky vekové skupiny. Jediné, čo ho limituje sme my sami a to ako ďaleko sme ochotní posúvať svoje hranice.

 

The needs of an Olympic athlete and our grandparents differ by degree not kind.

-COACH GLASSMAN

 

Mnoho ľudí cvičiacich CrossFit si ani neuvedomuje benefity tohto fitness programu, pri ktorom zvládajú vykonávať koordinačne náročné pohyby, spevňujú svoje telo a robia ho funkčným. To im zabezpečuje nie len mimoriadne dobrú kondíciu aj vo vysokom veku, ale aj prevenciu v budúcnosti voči civilizačným ochoreniam ako cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia a osteoporóza.

 

That is the miracle of CrossFit: People are getting something that they did not even know they wanted or needed.

-CrossFit TRAINING GUIDE LEVEL 1

 

Úroveň nášho tzv. „FITNESS“ je limitovaná kvalitou tréningov (technika a intenzita) a stravovacím režimom. V CrossFite sme sa naučili, že budovanie komunity, prirodzeného priateľstva, súťaženia a zábavy nám pomáha trénovať vo vysokej intenzite, ktorú by sme inak dosahovali len veľmi ťažko, ak vôbec. Nakoľko dokážeme porovnávať a zaznamenávať jednotlivé výsledky (dosiahnuté opakovania, výsledné časy) s presne definovanými pravidlami a štandardami, chápeme CrossFit ako šport – šport vo svete fitness, ktorý je určený pre každého. Vrcholom tohto športu sú CrossFit Games organizované každoročne pre rôzne vekové skupiny.

 

Či už sme športovci alebo ľudia, ktorí nikdy v živote nešportovali, či už sme mladí alebo starí, všetci potrebujeme byť fit minimálne natoľko, aby sme sa za bežných okolností aj v neskorom veku dokázali postarať sami o seba. Aby sme dokázali zvládnuť základné úkony, ako bezpečne prenášať predmety, bezproblémovo si sadnúť, postaviť sa, dostať sa z ľahu do stoja a pod. a neboli tak odkázaní na pomoc druhých.

Marcel, Courtesy of CrossFit Inc.

CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource CrossFit Games

Môže byť?

Kurz pre začiatočníkov:

 • Pondelok a Štvrtok  19:30 — 20:30
 • Utorok a Štvrtok  07:00 — 08:00
 •  

Tréningy pre pokročilých:

 • Pondelok   06:00 — 07:00
  07:15 — 08:15
  17:00 — 18:00
  18:15 — 19:15
  19:30 — 20:30 
 • Utorok   06:00 — 07:00
  07:15 — 08:15
  08:15 — 09:15
  17:00 — 18:00
  18:15 — 19:15 
 • Streda   06:00 — 07:00
  07:15 — 08:15
  17:00 — 18:00
  18:15 — 19:15 
 • Štvrtok   06:00 — 07:00
  07:15 — 08:15
  08:15 — 09:15
  17:00 — 18:00
  18:15 — 19:15
  19:30 — 20:30 
 • Piatok   06:00 — 07:00
  07:15 — 08:15
  17:00 — 18:00
  18:15 — 19:15 

Kto tu velí?

Marcel